Vores oplevelse med Tvis køkkener i Greve

Vi har valgt at oprette denne side, som beskriver vores oplevelser i forbindelse med renovering af vores køkken. Denne renovering blev udført af Tvis køkkener i Greve, Kildebrønde Landevej 6, 2670 Greve Strand(link).

Nedenstående vil vores vores opfattelse af forløbet, dokumentation, billeder, bilag, mv. der skal benyttes til den sag, som vi er ved at anlægge hos Køkken Garantiforeningen.

KLADDE

Andre forhold, som skal uddybes

 • Vores genboer havde netop været igennem en køkkenrenovering med et Svanekøkken. Denne levering havde været ganske problemfyldt og var endt i en klage til Køkken Garantiforeningen og med advokater. Deres erfaringer havde vi med, da vi skulle vælge vores leverandør. Naboernes erfaringer og vores bekymringer blev fremlagt for Bjarne, som forklarede at han havde 20 (30?) års erfaring og styrede alle projekter han havde solgt, selv. Dette var vores garanti for et godt projekt.
 • Bjarne forklarede at grunden til at han anbefalede at vi valgte at benytte de håndværkere, som han kontraherede med, at så havde han det samlede ansvar for entreprisen og projektplanen. VI risikerede derfor ikke at en “ekstern” håndværker pludselig ikke mødte op, var syg eller andet, hvorved hele projektplanen ville skride.
 • Trods projektet blev bestilt i november/december 2020 [indsæt dato] med opstart februar 2021, så forundrede det os at opleve leveringsproblemer med komponenter til køkkenet. Vi tænker at der har været god tid til for fabrikken til at producere de komponenter, der skulle bruges til køkkenet.
 • Det var vigtigt for os, da vi bestilte køkkenet, at det stod klart d. 14. april til en stor fødselsdag. Der skulle derfor tages højde for corona, leveringsforbehold, mv. Bjarne oplyste os at netop derfor var der en post i projektet, der omhandlede projektstyring. Her til kom hans over 20 (30?) års erfaring med at styre lignende projekter. Han havde taget højde for corona, påske, sygdom og endda indlagt buffere i tidsplanen, så han kunne derfor garantere at køkkenet ville stå færdigt den 14. april. Man overholdte ikke tidsplanen og køkkenet stod først næsten klart ultimo maj (låger, køleskabslåge, ma. manglede at blive leveret). [Indsæt datoer]
 • Projektplanen blev skubbet flere gange fordi tømreren skulle assistere med at bygge et tag hos en anden kunde.
 • Grunde hjemmearbejde under corona, så kunne vi dagligt følge projektet, herunder se hvornår de forskellige håndværkere kom og gik. Dette kunne sammenholdes med projektplanen. Det er vores opfattelse at køkkenet kunne være ombygget og opsat på væsentligt kortere tid, hvis projektledelsen havde været mere fast, præcis, samt at de tilknyttede håndværkere ikke også skulle udføre andre projekter for andre/egne kunder alt i mens de var engagerede til at etablere vores Tvis køkken.

Bestiller man ekstra arbejde andre steder i huset af de håndværkere, som Tvis benytter, så skal dette gennemfaktureres via Tvis, og bliver åbenbart pålagt en “retur kommision”.

 • Tvis har aldrig responderet på lovligheden i at overtage enterpriser, som vi har indgået separat med håndværkere. Entrepriser, som vel og mærket ikke vedrører køkkenprojektet. Lys i en kælder og et badeværelse. Ekstra VVS arbejde i en kælder, Ekstra malerarbejde på 1 sal. Som den ene håndværker oplyste os, så var dette en krav fra Tvis side af, hvis man skulle være underleverandør, at alle ekstra projekter, som kunderne måtte komme, så skulle der tilfalde Tvis- Greve en retur-kommision. Vi har adspurgt Tvis-Greve om dette er kutyme. Vi agter at få undersøgt i forbindelse med vores klage, om dette reelt er tilladt. Vi kunne også forstå at denne retur-kommision blev indregnet i det tilbud, som vi fik. Vi har altså betalt x antal procenter mere for disse ekstra projekter. Tvis har dog oplyst at dette anser de som almindeligt, og at Tvis derved også har forpligtigelserne mht. evt. reklamationer omring disse projekter.
 • Skulle det vise sig at det er lovligt at indgå denne salgs aftaler, så vil vi på det kraftigste anbefale kommende kunder, der entrerer med Tvis, at benytte helt andre håndværkere til disse projekter, og derved spare denne retur-kommision.

Totalt rod i deres regnskaber

Efter at vi havde rykket Tvis for en endelig økonomisk opgørelse for projektet, så fremsendte man en faktura d. 27. august 2021. Der var klart rod i denne opgørelse idet vi havde allerede indbetalt et samlet og væsentligt større ratebeløb end det, der stod opført i denne slutfaktura.

Vi svarede dagen efter med bl.a. det korrekte tal, som vi med bank overførsler, kunne dokumentere at have indbetalt, at der var fejl i deres regnskaber og at slutbeløbet derfor var væsentligt væsentligt mindre.

I vores svar d. 28. august ’21 bad vi derfor om at de korrigerede denne slutfaktura.

Den 12. marts 2022 rykker vi Tvis for svar på vores mail af 28. august ’21, da vi snart gerne vil have en afslutning på projektet. Kunne vi have rykket dem før. Ja det kunne vi nok. Men omvendt, så var i trætte af hele tiden at skulle være dem, der rykkede for svar og handling fra deres side. Vi tænkte at der måtte være en mange, når de nåede til afslutnignen af regnskabsåret, der måtte får dem ud af starthullerne. Men nej. Hvordan denne diskrepans imellem indbetalinger og projektets pris er bogført i deres regnskab er ikke relevant for os, men ikke desto mindre interessant, set i lyset af at det ikke har udløst handlinger herom.

Til orientering, så var vi i 2021 blevet bekendt med at Køkken Garanti foreningen fordrer at man har foretaget den fulde betaling af projektet for at de kan behandle en klage. Vi var dog ikke indstillet på at betale et beløb på kr. 102.750, der efter vores regnskab var over det dobbelt af det reelle restbeløb.

Dårlig afdækning medførte huller og ridser i nye gulv

Grundet fejlopmålingen af bordpladerne, så kom murer og maler forbi igen for at forsøge at rettet væggen til, så den passede til bordpladen. Desværre var afdækningen utilstrækkelig, hvilket medførte flere store huller i de netop lagte nye gulv, samt ridser.

Efter en del debat og godskelov havde vi en masse billede dokumentation, så blev de ødelagte nye gulvbrædder skiftet ud. Dette betød dog at 1/4 del af det lagt gulv måtte pilles op. Dette uden omkostninger til håndværker eller materialer for os, blot gene og irritation over insinuationerne om at vi selv nok havde forårsaget det. Billeder dokumenterede anderledes!

 • Køkkenlågen (se foto)

Levering af defekt cooker

 • Vi havde bestilt en “almindelig” Cooker, der kunne levere kogende vand (ikke den model med kildevand og brus). Denne blev installeret af Tvis tømreren og strømmen naturligvis af den tilknyttede elektriker. 3 dage senere fejlede Cookeren. Den ville ikke virke længere. Tømrer Søren oplyste os at det havde han set masser af gange. Vi rettede henvendelse til Tvis mht. udbedring. Her fik vi besked om at den skulle vi selv fejlmelde til Cooker og aftale et servicebesøg, hvor man udskiftede denne eller reparerede den. De kom en uge efter og udskiftede enheden. Vi skulle selv have dialogen, fremsende dokumentation for køb og registreres i deres systemer, samt være hjemme under besøget. Til orientering var køkkenet endnu ikke taget i brug ud over at der var eksperimenteret med at brygge kaffe vha. Cookeren.

Dårligt maler arbejde.

 • Se foto x-y. Malingen skaller af. Annette er tilknyttet malings producenten Dyrup og har rådført sig med specialister, som . VI har nu fået farvekoden, så vi kan forsøge at rette de mange steder hvor malingen skaller af. Vi orker ikke at have maleren forbi for at rette op på hendes arbejde.
 • Fejlmåling af stikkontakter under skabe, samt placering af kontakter, skønt tydelig beskrivelse.

Utæt emhætte fra producenten NEFF.

 • Vi ville gerne slippe for en klassisk emhætte over komfuret eller den nye løsning, hvor emhætten sidder helt oppe i loftet. Vi fik anbefalet en løsning fra leverandøren NEFF, som TVIS selvsagt et forhandler af. For at slippe for luft, så skulle der bygges et udtræk ud gennem husmuren til vores havegang. Der blev indsat et spjæld, som skulle forhindre at vinden trak ind gennem dette rør. Meget tidligt efter den endelige montering kunne vi konstatere at vinden trak ind gennem emhætten. Tvis besigtigede dette og kunne konstatere at spjældet satte sig fast. Man lærte os hvordan vi af og til skulle prikke til lamellerne for at tilsikre at dei ikke havde sat sig fast igen og derfor ikke sluttede tæt.
 • Henover vinteren 2021/2022 har vi måtte konstatere at spjældet ikke slutter tæt, og på kolde dage med vind, så trækker der konstant kold luft op igennem udsugningen. Dette sænker rumtemperaturen især om natten, hvorved køkkenet er ganske koldt om morgenen. Derfor udviklede vi selv et låg til udsugningen, der har hjulpet en hel del på rumtemperaturen.
Figur 1. Utæt spjæld ved NEFF emhætte.

VVS arbejde

 • godt professionelt arbejde, samt god professionel opfølgning på at gulvet ikke leverede tilstrækkelig varme.

Bordpladen fra Billeschou

 • I forbindelse med rådgivningen omkring bordpladen fra Billeschou A/S, så fik vi oplyst at ved gamle huse, så var væggene ofte skæve. Derfor ville vores bordplade være dyr, idet firmaet Billeschou A/S selv foretog opmålingen af bordpladen, samt varetog leveringen af den endelige bordplade. Tvis oplyste os at derved ville Billeschou også bære det fulde ansvar for at bordpladen var korrekt og præcis. Da vi netop bor i et gammelt hus, og da Tvis gentog dette med opmålingen under gennemgang af tegningerne i vores hus, hvor vi kunne konstatere at væggen netop vær skæv, så accepterede vi dette forhold, da vi netop ville have een stor bordplade, der gik ind i vindues hjørner og som flugtede hele væggen.
 • Da bordpladen så blev leveret, så viste det sig at den var forkert. Den gabte flere steder op til 2½ cm. Den var for lang, så der måtte skæres ind i endevæggen, osv. Da vi reklamerede over dette og netop påpegede at Billeschou A/S havde foretaget forkerte opmålinger, så oplyste Tvis os, at Billeschou A/S aldrig havde foretaget en opmåling, men at det var Tvis konsulenten Bjarne, der selv havde foretaget denne opmåling. Bjarne oplyste at han aldrig havde sagt noget om en garanti eller at Billeschou skulle foretage denne opmåling, hvor til vi replicerede at dette havde han fortalt os 2 gange, både i butikken i Greve, samt ved et møde hos os i Vanløse, samt at hvorfor skulle vi komme med denne reference, hvis ikke den skulle være usand. Den erfarne tømrer, der opsatte køkkenet for Tvis (igennem flere år) har bekræftet at Billeschou foretager deres egne opmålinger. Det stod klart for Bjarne at hans påstand kunne tilbagevises.
 • Foreslog at klare gabet med en metal liste.
Forkert opmåling 3
 • Hul ved vindue blev dækket over med en træliste
Forkert opmåling ved vindue
Forkert opmåling 5
 • Man måtte hugge ind i væggen for at få bordpladen til at passe:
 • Vi ville gerne kunne stille en gryde eller bradepande fra ovnen direkte på bordpladen. Derfor anbefalede Bjarne os den leverede bordplade model fra Billeschou A/S, som netop kunne tåle dette.
 • Den 12. marts 2022 fremsendes billeder af den revnede bordplade til Tvis i forbindelse med endnu en rykker for at få afsluttet entreprisen. Vi glemmer at vedhæfte billederne og Tvis- Greves direktør Jesper Jensen beder os fremsende dem, så disse kan videre sendes til leverandøren. Billederne fremsendes d. 17. marts 2022.
 • Bordpladen er revnet i et hjørne og ud til bordkanten. Under renoveringen af væggen gik både murer og maler på bordpladen. Om denne vægt har svækket dette hjørne ved vi ikke.

Rykker Tvis for svar d. 4. maj

 • Vi skriver nu d. 4. maj 2022 og har stadigvæk ikke hørt fra Tvis (eller Billeschou A/S). Derfor rykkes Tvis igen for svar på vores skrivelse af 12. marts 22 og vores 6 punkter.

Opdateret 4-5-2022